Вэб байршуулах үнийн санал - (Нэг жил)

 


 

1.  START багц -  60'000₮

 

 • Disk space :  250MB
 • Bandwidth:  20GB
 • Sub Domains:  20
 • Email Accounts: 10
 • My SQL database: 1
 • Setup: Үнэгүй
 • PHP 5: Дэмжинэ.

 


 

2.  Medium багц -  80'000₮

 

 • Disk space :  500MB
 • Bandwidth:  40GB
 • Sub Domains:  40
 • Email Accounts: 20
 • My SQL database: 2
 • Setup: Үнэгүй
 • PHP 5: Дэмжинэ.

 


 

3.  Business багц -  100'000₮

 

 • Disk space :  1GB
 • Bandwidth:  80GB
 • Sub Domains:  100
 • Email Accounts: 50
 • My SQL database: 4
 • Setup: Үнэгүй
 • PHP 5: Дэмжинэ.

 


 

4.  PREMIUM багц -  200'000₮

 

 • Disk space :  2GB
 • Bandwidth:  Хязгааргүй
 • Sub Domains:  Хягааргүй
 • Email Accounts: Хягааргүй
 • My SQL database: 10
 • Setup: Үнэгүй
 • PHP 5: Дэмжинэ.