ПРОГРАМ ХАНГАМЖ БОЛОВСРУУЛАХ

Байгууллага, хувь хүнд зориулж проргам хангамжыг мэргэжлийн баг боловсруулж байна.  Та бид бичиг цааснаас салаад удаагүй байгаа ч мэдээлэл технологийн ертөнцөд  нэвтрэх, түүнийг өөрийн орчинд нэвтрүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгаар байна. Шинэ технологи бүхэн илүү боломжыг авчирч байдаг нь хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчилж илүү боломж, бүтээмжийг авчирч байдаг.

Програм боловсруулахад хамгийн чухал зүйл бол хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлох бичиг баримтыг бүрэн хийх хэрэгтэй байдаг. Үүнийг хийсний дараа систем загварчлал, дизайн, зохиомжийн хэсгийг харилцан тохиролцож хийснээр харилцагчын сэтгэл ханамжинд бүрэн нийцсэн програм хангамж болж чаддаг байна.

Програм хангамж боловсруулах схем: