Дотоод сүлжээ суурилуулах

Байгууллагын дотоод сүлжээ тавих, шилэн кабель холбох үйлчилгээг мэргэжлийн баг стандартын дагуу суурилуулж байна. Сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангаснаар байгууллагын үйл ажиллагаа тогтвортой ажиллах боломжыг бий болгодог. Иймээс манай хамт олонд дотоод сүлжээ суурилуулах мэргэжлийн баг боловсон хүчин ажилллаж байна. Интернет -д холбогдохдоо хэд хэдэн анхаарах зүйлс байдаг. Байгууллагын нууцлалтай холбоотой сүлжээний хамгаалалт, сүлжээний жигд хурд, найдвартай тасалдалгүй байх шаардлага хамгийн түрүүнд тавигддаг. Энэ бүх шаардлагыг хангаж дотоод сүлжээг олон улсын стандартын дагуу суурилуулж, сэтгэл ханамжын баталгааг таньд хүргэж байна.