Мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмж суурилуулах

        МТ-ын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах  үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэж байна. Жишээлбэл: Rack суурилуулах, угсрахь Switch, Router, Firewall тохируулах, Принтер дотоод сүлжээнд холбох, тохируулах, Ширээний болон зөөврийн компьютер дотоод сүлжээнд холбох, систем шинэчлэх, бүх төрлийн програм хангамж суулгах, системийн гэмтэл засварлах үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлж байна.