Домайн худалдаа

Домайн нэрний худалдаа:

1. www. 'Таны домайн нэр' .mn - MN домайн нь монгол гэсэн утгыг илтгэх ба олон улсын ихэнх хэрэглэгчид өөрийн орныг илтгэсэн домайн авдаг байна.

2. www. 'Таны домайн нэр' .com - COM домайн нь олон улсын нэршил болон Компани гэсэн утгыг илтгэдэг.

3. www. 'Таны домайн нэр' .org - ORG  домайн нь төрийн бус байгууллагыг илэрхийлсэн утгатай.

4. www. 'Таны домайн нэр' .net - NET домайн нь интернет үйлчилгээ гэсэн утгыг илтгэнэ.

5. www. 'Таны домайн нэр' .info - INFO домайн нь мэдээлэл гэсэн утгатай.

6. www. 'Таны домайн нэр' .name - NAME домайн нь ихэвчлэх хувь хүнийг илтгэсэн утга илэрхийлнэ.

7. www. 'Таны домайн нэр' .us - US домайн нь амеркийн гэсэн утгатай.

8. www. 'Таны домайн нэр' .biz - BIZ домайн нь нийтийн болон нийгмийн талаарх утга илтгэнэ.

9. www. 'Таны домайн нэр' .tv - TV домайн нь телевиз гэсэн утга илэрхийлдэг байна.

Домайны үнэ: (1 жил)
 


1. www. 'Таны домайн нэр' .mn -  54'000₮

2. www. 'Таны домайн нэр' .com - 34'000₮

3. www. 'Таны домайн нэр' .org -  32'000₮

4. www. 'Таны домайн нэр' .net - 24'000₮

5. www. 'Таны домайн нэр' .info - 14'000₮

6. www. 'Таны домайн нэр' .name - 24'000₮

7. www. 'Таны домайн нэр' .us - 14'000₮

8. www. 'Таны домайн нэр' .biz - 24'000₮

9. www. 'Таны домайн нэр' .tv - 84'000₮