Restaurant 2014

Ресторан, Бар, Зоогийн газар, Хоолны газруудад зориулж гаргасан програм хамганмж.

Яаж ажилладаг вэ?

Бараа, бүтээгдэхүүний борлуулалтын хяналт, талон бичилт хийх, reception -г хянах хэсэгтэй, үдэгдэл харах, зээл өгөх , хөнгөлөлт үзүүлэх төлбөрийн бүхий л хэлбэрийг оруулсан прорам хангамж юм.  Мөн ширээн дээрх бичилт гал тогоонд харагдах болно. Ажилчдын товч бүртгэл хөтлөх, хэрэглэгчдын хяналт хийх боломжтой.