EXCHANGE 1.0

Валют арилжааны төвд зориулж хийсэн систем. Өдөр тутмын валютын ханш харуулах, тухайн үеийн ханшийг хадгалах архив хийж, өнгөрсөн хоног болон өнгөрсөн жилийн валютын ханшийг харж дүгнэлт хийх  боломжтой юм.

Яаж ажилладаг вэ?

Нэг компьютер дээр ажиллана. Тус компьютерээс заалан дахь зурагтны дэлгэцэнд харуулна.