ШАЛГАЛТЫН ПРОГРАМ  EXAM 2014

Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК - ын Аюулгүй ажиллагааны дүрэм ба техник ашиглалтын дүрмийн дасгалын тест. Энэ програм нь "Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм", "Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм"  гэсэн үндсэн хэсгээс бүрдэх ба 26000 гаруй тестийн сантай юм.

Яаж ажилладаг вэ?

Програм нь CD, DVD дээр хувилагдан тараагдсан ба  хаана ч ямар ч компьютер дээр интернэт болон бусад төхөөрөмж ашиглахгүйгээр бие даан ажиллах боломжтой.